Friskvårdsbidrag

English version further down the page

Sista dagen före jul och nyår att få friskvårdskvitton utskrivna är den 21/12.

Många arbetsgivare erbjuder Friskvårdsbidrag till dig som anställd. De kurser/behandlingar som är berättigade helt eller delvis för detta är;

*Gravidyoga *Prenatal Yoga *Vattengymnastik för gravida *Gravidpilates *Profylaxkurs -trygg födsel *Empowering Birth Class *Webbinar Profylax – trygg födsel *Webinar Empowering Birth Class *Webbinar Föda barn igen – profylax *Mamma&Baby pilates *Mamma&Baby Yoga *Mamma&Baby Core *New Mom Core Strength

För samtliga Profylaxkurser i grupp är man berättigad till att dra av sin del av kursavgiften för friskvård, det samma gäller för online klassen. Går du online kursen själv kan du ta max 1000 kr som friskvård. (Enligt Skatteverkets regler kan man max dra av 1000kr för en friskvårdsberättigad aktivitet som enbart är vid ett tillfälle).

För vår all vår Gravidträning samt Mamma & Baby träning i studion eller online är hela summan berättigad att ta som friskvårdsbidrag då kurserna innehåller flera tillfällen.

Om du själv ska lämna in ett kvitto för ersättning – Du bokar din kurs via vår hemsida. När du har betalat för kursen så mejlar du oss på info@mamamiakurser.se så ordnar vi med ett speciellt Friskvårdskvitto åt dig som du lämnar in till din arbetsgivare.

Wellnet – du gör en bokning av valfri kurs via deras portal. Vi tar sedan kontakt med dig för att se vilken kurs/behandling du önskar gå på.

Benify – du gör en bokning av valfri kurs via deras portal. Vi tar sedan kontakt med dig för att se vilken kurs/behandling du önskar gå på. Om någon av våra friskvårdsberättigade kurser inte finns i Benify portalen ber vi dig mejla oss på info@mamamiakurser.se

ePassi – ”min friskvård” – här gör du en bokning på valfri kurs i deras app. Ta en skärmdump och skicka oss ett mejl med vilken kurs du önskar gå på så bokar vi in dig.

Edenred – Betala med ditt Edenred MasterCard för att utnyttja ditt friskvårdsbidrag.

ENGLISH VERSION
Many employers offer wellness benefits ”FRISKVÅRDSBIDRAG” to you as an employee. The courses / classes that are fully or partially eligible for this are;

*Gravidyoga *Prenatal Yoga *Vattengymnastik för gravida *Gravidpilates *Profylaxkurs -trygg födsel *Empowering Birth Class *Webbinar Profylax – trygg födsel *Webinar Empowering Birth Class *Profylaxkurs – trygg födsel repetition *Mamma&Baby pilates *Mamma&Baby Yoga *Mamma&Baby Core *New Mom Core Strength

For the Empowering Birth Classes in groups that runs during 2 separate days you are entitled to claim the full price SEK 1,245 for one person as ”friskvårdsbidrag”.
If you attend the Empowering Birth Class that is running during one full day SEK 1,000 is eligible to deduct per person. (According to the Swedish Tax Agency’s rules ”Skatteverket”, you can deduct a maximum of SEK 1,000 for an activity entitled to wellness that is only on one occasion). For the online class you can take a maximum of SEK 1,000 as wellness if you take the course yourself.

For all our Pregnancy training and Mom & Baby training – in a studio or online – the entire sum is entitled to claim as a fitness allowance as the course contains of several occasions.

If you have to submit a receipt for compensation yourself – You book your course via our website. When you have paid for the course, email us at info@mamamiakurser.se and we will arrange with a special Wellness Receipt, ”Friskvårdskvitto”, for you which you submit to your employer.

Wellnet – you make a booking of any course via their portal. We will then contact you to see which course / class you wish to attend.

Benify – you make a booking of any of the course entitled for ”friskvårdsbidrag” via their portal. We will then contact you to see which course / class you wish to attend. If any of our fitness-eligible courses are not available in the Benify portal, please email us at info@mamamiakurser.se

ePassi – ”my wellness” – here you make a booking for any course / class in their app. Take a screenshot and send us an email at info@mamamiakurser.se with which course you wish to take and we will book you in.

Edenred – Pay with your Edenred MasterCard to use your ”friskvårdsbidrag”.