Webbinar Amningskurs

Pris: 845 kr/anmälan (välj en deltagare när du bokar)

Det här är en interaktiv kurs och det finns alltid utrymme att ställa frågor.

Aktuell forskning visar på att kunskap om amning ökar chanserna för en lyckad amningsstart. Vårt mål är att kursen ska ge just grundläggande kunskaper om hur amningen fungerar i praktiken, hur man kan förebygga & åtgärda amningsproblem. Amningskursen leds alltid av en erfaren barnmorska med gedigen amningskompetens.

Vi går igenom hur du som ska föda och eventuell partner kan förbereda er inför amningstiden, vanliga amningssvårigheter- och lösningar, samt var man kan vända sig för råd och hjälp när man kommit hem med det nyfödda barnet. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor. Vi rekommenderar varmt att du tar med din partner om du lever i ett parförhållande. Forskning och vår erfarenhet visar att chansen för en lyckad amning ökar om bägge har goda förkunskaper.

Rekommenderad kursstart från och med vecka 25. 

Länk till Zoom mötet skickas ut i ett separat mejl.

Du är varmt välkommen att boka den här kursen oavsett var i Sverige du bor (eller utanför Sverige!).

läs mer

Övriga teman är; Vikten av hud mot hud kontakt de första timmarna efter födseln, hur hud mot hud kontakten påverkar barnets och föräldrarnas välbefinnande. Aktuell forskning på effekten av hud mot hud och amning/bröststimulering under barnets första timmar. Det nyfödda barnets medfödda instinktiva beteende – ”De nio amningsstadierna”. Hur bröstmjölken bildas samt bröstmjölkens mängd och innehåll. Amning och mjölkbildning. Amning och sömnmönster. Amning och bröstvård. Medförälders/stödpersoners betydelse för amningen.