Föda med stöd av yoga – workshop

BERÄTTIGAD FÖR FRISKVÅRDSBIDRAG
Pris: 530 kr/deltagare

”Föda med stöd av yoga” är en härlig & inspirerande workshop för dig och partner/stödperson när du vill använda er av yogans suveräna verktyg under födseln av ditt barn. Här får ni möjlighet att träna på hur partner/stödperson kan hjälpa dig att vara tryggt närvarande under födseln och känna tillit till din inneboende kraft och förmåga att föda barn. 

Vi vet att rätt förberedelse ökar chansen för en positiv upplevelse av att föda. Vi kommer att ge tips och råd om vad man som partner kan göra under födandets olika skeden samt prata om vikten av beröring, oxytocin och det parasympatiska nervsystemet. Allt som lärs ut är baserat på den senaste forskningen och gedigen erfarenhet från födandet.

Inga förkunskaper behövs. Du som har gått vår gravidyoga kommer att känna igen teman och verktyg från tidigare gravidyogakurs, vilket kan vara en fördel men inget krav för att kunna tillgodogöra sig kursen.