MamaMia Förlossningskurs Danderyd

Kursen erbjuds enbart för inskrivna på någon av MamaMias mödravårdsmottagningar.

Fler kursdatum för januari & februari finns nu uppe för bokning under ”Förlossningskurs Södermalm”. Inga fler kursdatum för Danderyd kommer upp för samma period. Datum för Danderyd from mars 2020 kommer upp senare i december.

Vår uppskattade förlossnings- och föräldraförberedande kurs fokuserar på förlossningen och första tiden efteråt. Den är framtagen exklusivt för dig som är inskriven hos oss på MamaMia. Föreläsningen hålls i aulan på Danderyds sjukhus.

Alt 1.
Föreläsningen ges två måndagar i rad där varje tillfälle är 3,5 timmar. Första måndagen tas tankar kring föräldraskapet upp, förlossningens olika skeden samt smärtlindringsalternativ. Den andra måndagen tar man upp slutfasen av födseln det sk utdrivningsskedet, den första tiden med ett nyfött barn samt amning.

Alt 2.
Eller som en heldagsföreläsning som söndagar och hålls i 6 timmar. Här tas allt kring födseln upp, smärtlindringsalternativ, tankar kring föräldraskapet, den första tiden med ett nyfött barn och amning. Alltså samma innehåll som i måndagsföreläsningarna men vid ett och samma tillfälle.

Har du/ni tänkt föda på Danderyd behöver ni inte gå Danderyds egna föreläsning, den är likvärdig den här föreläsningen.

Alla barnets blivande föräldrar är varmt välkomna.

Vid avbokning alt ombokning mejla oss på info@mamamiakurser.se ange vilka personer du vill avboka samt datum du bokat in kurs samt ev vilket nytt datum du vill boka om till. Enklast är alltid att vb din bokningsbekräftelse till oss.