Förlossningskurs Södermalm

ALLA KURSER INSTÄLLDA UNDER HELA VÅREN OCH SOMMAREN PGA CORONA-SITUATIONEN. DET FINNS INGA PLANERADE KURSER I NULÄGET.

Kursen erbjuds enbart för inskrivna på någon av MamaMias mödravårdsmottagningar.

Vår förlossnings- och föräldraförberedande kurs är exklusivt framtagen för dig som går hos oss på MamaMia och omfattar anatomi, förlossningsstart, förlossningens olika skeden samt smärtlindring mm. Vi tar även upp första tiden med det nyfödda barnet. Kursen ges i aulan på Åsögymnasium, nära Skanstull vid ett tillfälle á 3,5 timmar och hålls av en erfaren barnmorska.

Det blir en bensträckare mitt, tag gärna med dig något att äta om du vet med dig att du behöver lite extra energi.

Vid avbokning mejla oss på info@mamamiakurser.se ange vilka personer du vill avboka samt datum du bokat in kurs. Enklast är alltid att vb din bokningsbekräftelse till oss.

ALLA KURSER INSTÄLLDA UNDER HELA VÅREN OCH SOMMAREN PGA CORONA-SITUATIONEN. DET FINNS INGA PLANERADE KURSER I NULÄGET.